Marina, uzdatnianie wody
Marina > Obliczenie objętości basenu

Obliczenie objętości basenu

Metoda obliczania objętość basenu

1 Obliczenie objętości basenu

2 Wymiary basenu (Objętość całkowita w m³)

Średnia głębokość = (Maksymalna głębokość + minimalna głębokość) / 2
Średnia głębokość = (Maksymalna głębokość + minimalna głębokość) / 2
Obliczyć